مسافر گرامی!

این سامانه به منظور ثبت و شناسایی واحد های اقامتی مجاز در سطح کشور جمهوری اسلامی ایران طراحی و راه اندازی شده است. به منظور حفظ امنیت و آسایش خود در سفر های داخل کشور می توانید توسط این سامانه واحد مورد نظر خود را شناسایی نمایید.
سفر خوبی برایتان آرزومندیم.

فیلتر نوع واحد اقامتی

کاویان ناصری

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان شیرازی ، کوچه حاج ملاهاشم ، کوچه حمام باغ ،

32221358 - 32221368
درجه یک

صامدی

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، خیابان آیت ا... بهجت 7 ، مقابل فضای سبز ، 69

32281911
-

مهدی نو

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان نواب صفوی ، جنب بانک صادرات ، مقابل بانک سپه ،

33688416
درجه سه

کاظمی

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، چهارراه دانش ، دانش 12 ، نبش چهارراه اول ، ،

درجه 1 ممتاز

محمدیه

خراسان رضوی ، مشهد ، ميدان 17 شهريور ، ، ابتداي چهارراه صدر ،بعد از هتل سيمرغ ،

33419644
درجه دو

ربانی

خراسان رضوی ، مشهد ، امام رضا 5 چهنو 6 ، ، 47

درجه 1 ممتاز

اسماء

خراسان رضوی ، مشهد ، امام رضا 2، ، جنب حسینه همدانیها ، 79

درجه 1 ممتاز

اخوان گلابی

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان خسروي ، بازار سرشور ، مقابل سرشور 28 ، ،

درجه یک

خاکسار

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان خسروی ، بازار سرشور ، سرشور 6 ، 1.64

32241315
-

مجتمع عترت اوقاف فارس

خراسان رضوي ، مشهد ، خیابان شیرازی ، شیرازی 10،کوچه مستشاری ، 15

32224743
درجه 1 ممتاز

نور8

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا18، انتهای کوچه ،

یک ستاره

نور9

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان چهنو ، چهنو 10،قطعه 2 ،

یک ستاره

رویان

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، امام رضا 8 ، کوچه شهيد حسني ، ،

38553753
درجه سه

اشتری

خراسان رضوی ، مشهد ، سرشور 12 ، ، پلاک 27

-

یونسی

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، ، امام رضا 9 ، روبروي هنرستان شهيد باهنر ، بن بست 9/7 ،

درجه 2

فصلی بهاران

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان شهيد اندرزگو ، شهيد اندرزگو 12، ، کوچه آيت الله خامنه اي ، 13

درجه یک

خلفایی

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان سرشور ، سرشور 27 ، ، 55

38594130
درجه 2

ابوالفضلی ارسک

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، چهارراه دانش ، دانش غربي 7 ، اولين ميلان سمت راست ، جنب هتل بهبودي ،

38553871
حسینیه

وثوق

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان خسروي نو ، بازار سرشور ، سرشور 5 ، 34

32285668
یک ستاره

رضوی فرد

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان اندرزگو ، بازار سرشور، سرشور3 ، 37

درجه 2

ستاره شرق

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان ملک الشعرا ، بهار 18 ، نبش شوش 5 ،

38547030
یک ستاره

عطاران

خراسان رضوی ، مشهد ، امام رضا ، امام رضا24 ، 6

درجه 1 ممتاز

حنانه

خراسان رضوی ، مشهد ، بلوار طبرسی ، طبرسی 16 ، روبروی حسینیه کربلائیان ،

درجه یک

دایمی

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، دانش شرقی 19 ، 40

-

شایسته

خراسان رضوی ، مشهد ، ميدان 17 شهريور ، خيابان شهيد صدوقي 9 ، رزاقی1 ، پلاک51

33657440
درجه سه

محبین اهل بیت - فرجاد

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، ، دانش شرقی 12 ،رجب زاده 5 ، 41

38550084
-

نجف پور

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 5 ، کوچه چهنو 10 ، 25

درجه 2

حسینیه محبان الحسین

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، ، امام رضا 5 ، کوچه شهید نباتی مقدم ،

حسینیه

معصومی

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا8 ، 47

درجه یک

محمدپور

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان سرشور ، سرشور 28 ، کوچه بن بست ،

درجه 2

خانی محمد خانی

خراسان رضوی ، مشهد ، میدان طبرسی ، خیابان نوغان ، ، نوغان 10،سمت راست ، بن بست دوم ، پلاک 57 ،

درجه 2

هنرمند

خراسان رضوی ، مشهد ، ميدان طبرسي ، خيابان نوغان ، نوغان 10 ، 28

32224237
درجه 3

شکوهی

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، عیدگاه ، 55

33647528
-

موسوی

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، آيت ا... بهجت 2 ، کوچه شهيد حسين نژ ، ،

32221056
درجه یک ممتاز

عزیزی

خراسان رضوی ، مشهد ، امام رضا، چهارراه دانش ، شهید حنایی 7 ،

درجه 1 ممتاز

عباسعلی نقدی

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، آیت ا... بهجت 8 ، کوچه شهید حسین غفلری ،

خصوصی

سلامتی فر

خراسان رضوی ، مشهد ، میدان طبرسی ، طبرسی 18، انتهای کوچه اصیلی3 ، 21

-

امین

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان نواب صفوی ، بین مصلی 1 و 3 ،

یک ستاره

مقبول

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، شیرازی 17 ، 19

32233242
درجه ممتاز

باقریان

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان شیرازی ، شیرازی 3 ، ، کوچه گرمابه برق ، ، پلاک 42

32287249
درجه یک

بهار هشتم

خراسان رضوی ، مشهد ، بین وحدت 21و23 ، ، 239

-

کسمائی لقلق

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان بهجت ، بهجت4 ، 76

-

هما1

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان احمد آباد-میدان طالقانی-نبش کلاهدوز ، ،

پنج ستاره

موقوفه دارلقران

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان بهجت ، بهجت4 ، 1.76

درجه یک

هاشمی

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، خيابان آيت ا... بهجت 2 ، پلاک 7 ، ،

32229238
درجه دو

موقوفه صاحبکار

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان خسروي ، سرشور 25 ، پلاک 6 ، ،

درجه سه

جهانی

خراسان رضوی ، مشهد ، طبرسی کوچه حوض امیر-کوچه کسایی ، ،

درجه سه

میهمان

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 40 ، پلاک 27 ، ،

38556810
یک ستاره

سجادی

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان طبرسی ، طبرسی25، جوادیه 6 ، 60

درجه 3

باقرزاده

خراسان رضوی ، مشهد ، میدان طبرسی ، کوچه نوغان، نوغان10 ، 62

32220573
درجه 3

مولانا

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان طبرسي ، طبرسي 18، اصلیلی1 ، 17

درجه ممتاز

موعود

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، خيابان آيت ا... ، بهجت 2.1 ،

درجه یک

بوعلی

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان طبرسی ، طبرسی2،بازارچه آستانه پرست ۵ ، 30

32250531
درجه یک

غله کاری

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا10،چهارراه اول ، سمت چپ ، ، 41

38580948
-

مرجان

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان طبرسی ، طبرسی18،مقابل اصیلی 5 ، 82

32280486
درجه سه

رمضانی

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان طبرسی ، کوچه حوض امیر ، 109

32235093
درجه 1 ممتاز

مارین

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 9، کوچه مسجد رانندگان،کوچه آرام ، 10

38550249
درجه یک

محمد حسین احمدی شمسی

خراسان رضوی ، مشهد ، پنجراه میدان عدالت ، عبدالعلیان قبل از بانک صادرات ، 709

-

احدی پرست

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، خيابان دانش شرقي 12 ، کوچه شهيد رجب زاده 9 ، 113

38513146
حسینیه

ثامن الائمه

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان خسروي ، ، بازار سرشور ، سرشور 5 ، روبروي هتل صادقيه ، ، 26

حسینیه

کوثر ( زره ساز )

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان آخوند خراساني ، آخوند خراساني 5 ، پلاک 20 ، ،

درجه 1 ممتاز

حسینیه باغ آسیا گناباد

خراسان رضوی ، مشهد ، میدان آب ، ضلع جنوبی بازار رضا،شیخ طوسی 7 ، 70

38534334
حسینیه

عرش

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، خيابان دانش غربي ، دانش غربي 5/1 ، ابتداي خيابان کامياب ، 76

38551221
سه ستاره

یکتا

خراسان رضوی ، مشهد ، ضلع جنوبی بازار رضا ، نبش شیخ طوسی 15 ،

38592862
یک ستاره

کارون

خراسان رضوی ، مشهد ، بين چهارراه شهدا و خسروي ، ، بازارچه ، مقابل دانشگاه ،

32210690
درجه ممتاز

عطار بشرویه

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، امام رضا 5 ، چهنو 6 ، 26

38550383
درجه 2

قاسمی فقط فصل تابستان و عید نوروز

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، انتهای امام رضا 8 ، جنب شعبه نفت ، 1.22

38513392
-

آجیلیان

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، عنصری غربی 9 ، 38

38516112
یک ستاره

صمدی 1

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا46 ، 19

38539916
درجه 3

ربیع(اخوان)

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 22 ، 9

38532033
درجه یک

مهر

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا2،کوچه اعتماد ،

38547351
یک ستاره

شقایق نو

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان طبرسی ، طبرسی6،کوچه امیری ،

32216446
درجه سه

مسجدا لرضا

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان نوغان ، ، نوغان 9 ، ، پلاک 18

32241860
درجه سه

طوسی

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان طبرسي ، کوچه حاج تقي ، بعد از هتل زاگرس ، ،

3683744
درجه 2

شهدا

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان اندرزگو ، انتهای اندرزگو 2، سمت راست،جنب مسجد ،

32290810
درجه سه

احسان

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، آیت الله بهجت 1 ،

32315900
دو ستاره

شکوفه

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان دانش شرقی ، شهید حنایی 1 ، 2

38594274
یک ستاره

سلمان

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا3 ، 95

32290779
-

گریزپا

خراسان رضوی ، مشهد ، میدان طبرسی ، طبرسی 27 ، بین حاج تقی ۴ و ۶ ، ۵۸

33648649
درجه 2

ستایش

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، خیابان بهجت 8 ، اولین کوچه ، سمت چپ ، ،

درجه سه

سبحان

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان خسروي ، کوچه سرشور ، سرشور 4 ، 28

درجه سه

سادات فخر

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان طبرسی ، بازارچه شهید آستانه پرست ، کوچه اصغ ، 0940124831 ،

2221363
درجه سه

بحرینی

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان شیرازی ، شیرازی3،کوچه ضیاء ، 37

32226303
درجه یک

امیر محسن امیری

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، ، 580

32221300
دو ستاره

آذر

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان رازی ، رازی شرقی ، 62

38532715
یک ستاره

سربیشه ایها

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 16 ، 14

38549480
حسینیه

جوادالائمه

خراسان رضوی ، مشهد ، میدان طبرسی،خیابان نوغان ، نوغان10 ، 40

32238057
-

سبحان

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا19،کوچه کمال نیا ، 27

38518560
یک ستاره

درنجف

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، خیابان آیت ا... بهجت ، ، ، بهجت 3 ، پلاک 8

درجه 2

جاودانی

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان آزادي ، آيت ا... بهجت 9 ، کوچه شهيد تشکري ،

32212063
درجه ممتاز

بیهق

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، خيابان بهجت ، نبش بهجت 4 ، ،

32223719
درجه دو

باخزر

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، ، امام رضا 26 ، 110

38540559
درجه سه

یادگار

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 3 ، ،

32286662- 38406825 - 32286663
یک ستاره

نیلوفر

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، امام رضا 8 ، پشت هتل تهران ،

38515851- 38515850- 38515852
یک ستاره

میقات

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، امام رضا28 ، 21

38523440 - 38523612
یک ستاره

مهدیار

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان طبرسی ، طبرسی 19 ، کوچه غدیر ، کوچه شهید محمدی ،

33686335- 33692123
یک ستاره

مشکوة

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، حنایی۴ ، ، اولین کوچه دست راست ،

38552859- 38543827-38525109- 38541244
یک ستاره

کیوان زاده

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان آخوند خراسانی ، خراسانی28 ، 3

38555993 - 38555992- 38555991
یک ستاره

فرحان

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، دانش شرقی شرقی 12 ، رجب زاده 20 ، ،

یک ستاره

سبزیان

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان طبرسي ، ، طبرسي22 ، 628

32237649-32216556
درجه 1 ممتاز

رواق

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، ، امام رضا10 ، چهارراه اول ، سمت راست ،

38532582 - 38522580
یک ستاره

رضایی

خراسان رضوی ، مشهد ، بين چهارراه شهدا و زرينه ، ، خيابان آيت ا... بهجت 8 ،

32231921 - 32231922
یک ستاره

دیانا

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا 16 ، خیابان عنصری ، عنصری 6 ،

38530799 - 38535640- 8530798 - 38530797
یک ستاره

خضراء

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، ، امام رضا 36 ، بعد از چهارراه اول ،

38599409
یک ستاره

جواهر

خراسان رضوی ، مشهد ، میدان آب ، ابتدای خسروی نو ، اندرزگو 2 ، ،

32251851 - 32251852 - 32233985 - 32233986
یک ستاره

جزیره

خراسان رضوی ، مشهد ، ميدان آب ، ضلع جنوبي بازار رضا ، کوچه دوم ، پلاک9

38547363
یک ستاره

شمالی

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، خیابان عنصری ، عنصری غربی 12 ، ،

38554450 - 38554453
درجه 1 ممتاز

بهرام

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان خسروی نو ، ، کوچه خامنه ای ، کوچه شهید قنادی ،

32242036- 32242035- 32218523 - 32218524
یک ستاره

آبنوس

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان ازادی بین چهارراه شهدا و خسروی ، کوچه مخابرات ، انتهای کوچه ایت الله قمی ، پلاک53

32215576 - 32233824
یک ستاره

اهورا

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان تهران ، خيابان عنصري 8 ، اول کوچه قوام شهيد ، ،

38542490 - 38535171 - 38535172
یک ستاره

امید

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان شیرازی ، نبش شیرازی 3 ، ،

32296112 - 32296111 - 32296110
سه ستاره

اسپینو

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان 17 شهریور ، ، ، ابتدای عنصری شرقی ، پلاک 20

32223831 - 33422497 - 33419441
درجه سه

ارشدی

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، امام رضا 2 ، کوچه کربلا ، جنب حس ، ،

38515548- 38598519
یک ستاره

همراز

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان 17 شهریور ، عنصری شرقی ، بین عنصری 2 و 4 ، ،

33447939- 33447977- 33445121
یک ستاره

معجزه

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، امام رضا 2 ، کوچه کربلا ، پلاک5 ، ،

38599785-38519052
درجه سه

ماندگار بیت الزهرا

خراسان رضوی ، مشهد ، ميدان طبرسي ، انتهاي طبرسي 11 ، ،

33680187 - 33672228
یک ستاره

سایه

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا- امام رضا 5 ، ،

38553480- 38514830
یک ستاره

جواهری

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، جنب امام رضا 6 ، ، جنب امام رضا 6 ،

38543376 - 38542765 - 38591519 - 38532576 - 385465
سه ستاره

لیانا

خراسان رضوی ، مشهد ، میدان بسیج ، فدائیان اسلام 1 ، نبش چهارراه اول ، ،

38556041 - 38555870 - 38556043
دو ستاره

امینیان

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، ، خیابان عنصری ، نبش عنصری غربی 9 ،

38513801-38513800
دو ستاره

ارگ

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، نبش امام رضا 11 ،

38555310 - 38555312 - 38555311 - 38538749 - 385592
یک ستاره

رفاه

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان طبرسي ، کوچه اصيلي ، پلاک 49

درجه سه

جواد فیضی

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان خسروي ، بازار سرشور ، نبش سرشور 39 ، مقابل هتل حاتم ، پلاک 473

38520947
درجه 1 ممتاز

جواد الائمه

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، آيت ا... بهجت 3 ، پلاک 22

32257408
درجه یک ممتاز

دارالرحمه

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، خیابان آیت ا... ، بهجت 8 ، پلاک 17

32259264
-

جمکران

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان آیت الله کاشانی ، کاشانی8،نوغان10 ، 42

درجه سه

حافظیه

خراسان رضوی ، مشهد ، میدان آب ، ضلع شمالی بازار رضا ، پلاک 162

33644600
درجه دو

فرادیس

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه خسروی ، کوچه شوکت الدوله ، کوچه پنجه ، کوچه شهید نجفی ، 26

32211845
یک ستاره

پارساوا

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 11 ، سمت چپ ،

38592086
یک ستاره

ایرانا

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، امام رضا 48 ، 19

32232843
یک ستاره

فیروزه توس

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان نواب صفوی ، بین نواب صفوی 12 و 14 ، جنب مجتمع آرمان ،

سه ستاره

آبا

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان ملک الشعراء بهار ، بهار 9 ،

یک ستاره

آتوسا

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، چهارراه دانش ، دانش شرقي ، بين 25 و 27 ، 5/431

38581460
یک ستاره

خانواده

خراسان رضوی ، مشهد ، مشهد ،خیابان امام رضا ، امام رضا 29 ، نبش عین خوش 4 ، ،

یک ستاره

آتیه

خراسان رضوی ، مشهد ، مشهد. ضلع شمالي بازار رضا ، جنب هتل رضويه ، ،

یک ستاره

یاس

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان طبرسی ، کوچه حمام نوروز ، کوچه فرخنده ، پلاک 73

05133685663
درجه 1 ممتاز

آرش

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان امام رضا ، امام رضا9، نبش آرام ، 45

- 38519012 - 38523263
یک ستاره

حاتم

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه خسروی ، کوچه مخابرات ،

یک ستاره

امید - حمامچی

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان دریا دل ، کاشانی 8 ، نوغان 10 ، ، ، کوچه شهید حامدی زاده ، پلاک 62/1

درجه 1 ممتاز

باقری(امیر)

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان فداييان اسلام 13 کوچه فارابی 4 پ98 ، ،

38537151 - 32400758
-

محلاتی ها

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان خسروی ، بازار سرشور ، سرشور 26 ،

حسینیه

بهره پور

خراسان رضوی ، مشهد ، میدان بیت المقدس ، ضلع جنوبی بازار رضا ، خیابان شیخ طوسی 9 ، انتهای کوچه سمت راست ،

درجه ممتاز

تعاون

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان دريا دل ، بین کاشانی 13 و 15 ، 588

یک ستاره

محراب

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه شهدا ، بهجت 3 ، پلاک 35

درجه سه

پاشایی

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان طبرسی نوغان 14 ، ، 22

-

فصل

خراسان رضوی ، مشهد ، ضلع جنوبي بازار رضا ، ، بين شيخ طوسي 15 و 17 ، ، 219

درجه یک

یاس

خراسان رضوی ، مشهد ، ميدان آب ، خيابان خسروي نو ، اندرزگو 2 ، پلاک 62/1

درجه 3

عارفه

خراسان رضوی ، مشهد ، چهارراه خسروی ، خیابان رجایی ، رجایی 3 ، ، 45

یک ستاره

حیدرپور

خراسان رضوی ، مشهد ، ميدان بيت المقدس ، خيابان عيدگاه ، نبش عيدگاه 7 ، 179

-

فرهاد

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان امام رضا ، امام رضا 29 ، 15

38595735
دو ستاره

هتل بزرگ کادوسان

گیلان ، بندرانزلی ، بندر انزلی ، بلوار پاسداران ، ،

سه ستاره

هتل ملل

گیلان ، بندرانزلی ، خیابان پاسداران ، کیلومتر 4 ، 11 ، 0

01344504104 - 1344504101
دو ستاره

کاخ

فارس ، شیراز ، خیابان زند ، 36 دژبان ،

07132346130 - 07132314566
دو ستاره

سالیز

لرستان ، خرم آباد ، خیابان علوی ، ، میدان امام ، بالاتر از بیمارستان ایران ،

06633434613 - 06633430608
سه ستاره

هتل سینکو

هرمزگان ، قشم ، قشم ، درگهان ، طبقه دوم مجتمع تجاري دريا ، ،

سه ستاره

هتل رضوان سرعین

اردبیل ، سرعین ، سرعین ، میدان دانش ، خیابان فرمانداری ،

چهار ستاره

کوهستان بیرجند

خراسان جنوبی ، بیرجند ، بیرجند ، بندامیرشاه ، ،

05658323367
سه ستاره

نگین

مازندران ، نور ، خیابان امام رضا - روبروی ایران خودرو ، ،

دو ستاره

سلیمانیان

خراسان رضوی ، مشهد ، خيابان خسروي ، بازار سرشور ، بین سرشور 20و22 ،

-

قدس

قم ، قم ، خیابان انقلاب ، 9 ، 18

0235773529900037731519
یک ستاره

هیما

آذربایجان غربی ، مهاباد ، آذربايجان غربي ، استان آغ ، شهرستان مهاباد ، بلوار خبرنگار ، روبروي تاناکورا ،

درجه یک

قصر

آذربایجان غربی ، ارومیه ، بلوار هفت تير ، روبروي ترمينال ، ،

یک ستاره

کیمیا

آذربایجان غربی ، ارومیه ، ميدان ولايت فقيه ، اول طالقاني ،

04432381179
یک ستاره

ساحل

آذربایجان غربی ، ارومیه ، بلوار والفجر 2 ، ،

چهار ستاره

پارک

گیلان ، رشت ، خ امام ، - ، ۶۵

01333220873
دو ستاره

چهارفصل

هرمزگان ، بندرعباس ، خيابان بهادر جنوبي ، جنب بانک ملي مرکزي ،

07632222158
درجه سه

ولی عصر

هرمزگان ، بندرعباس ، بندرعباس ، بلوار امام خميني ، بين فلکه بلوکي و فلکه برق ، ، کوچه بازار شهاب ،

درجه یک

تخت جمشید خوی

آذربایجان غربی ، خوی ، خیابان امام،روبروی میدان گندم ، ،

04436231286
درجه یک

ابریشم

قزوین ، قزوین ، قزوین ، تقاطع منتظری ، ،

درجه ممتاز

مهمانپذیر سعدی

آذربايجان غربي ، خوي ، ميدان بسيج ، روبروي ميدان گندم ، خيابان خميني جنوبي ،

درجه دو

سنتی نگین

اصفهان ، کاشان ، کاشان ، خيابان محتشم ، کوچه زيارتگاه محتشم ، ،

یک ستاره

هتل آپارتمان ورستوران نور مهران

ایلام ، مهران ، ایلام ، شهرستان مهران ، خیابان پاسداران ، جنب حسینیه امام سجاد ع ، ،

یک ستاره

مهمانپذیر ایران

بوشهر ، بوشهر ، بوشهر ، خيابان نواب صفوي ، ،

درجه سه

حسن زاده مبینی

خراسان رضوی ، مشهد ، بازار سرشور ، سرشور 28 ، ، ، 20

درجه 1 ممتاز

آذران

آذربایجان غربی ، ارومیه ، خيابان منتظري پلاک 96 ، ،

دو ستاره

سپهر

خراسان جنوبی ، بیرجند ، بیرجند ، بلوار جمهوری اسلامی ، نبش جمهوری اسلامی 4 ،

سه ستاره

خرم

آذربایجان غربی ، ارومیه ، خیابان امام ، پشت مسجد سرداران ،

04432225444
دو ستاره

کارون نوشین

خوزستان ، اهواز ، خیابان شریعتی ، نبش خیابان کاوه ، ،

دو ستاره

قشم

هرمزگان ، بندرعباس ، ميدان 17 شهريور ، خيابان بهادر جنوبي ، کوچه فضيلت 7 ، ،

درجه ممتاز

هتل آپارتمان یاس

بوشهر ، بوشهر ، خيابان شهيدعاشوري ، ،

یک ستاره

گیل ماز

گیلان ، رود سر ، ان ، روستاهای چابک سر ، نرسیده به پیچ چایجان ، بعد از مجتمع سولاله ، ،

دو ستاره

لاله

آذربایجان غربی ، ارومیه ، ميدان ولايت فقيه ، ، 14

یک ستاره

غدیر

گیلان ، رشت ، رشت- کوچصفهان-خ کمر ببندی امام رضا ، میدان امام رضا ، 0

01334557390-2
یک ستاره

ایرانیان

گیلان ، رشت ، رشت روبروی بیمارستان پورسینا ، 0 ، 0

01333321600
درجه دو

بهشت گیلان

گیلان ، رشت ، رشت - خ اعلم الهدي - جنب سينما ميرزا کوچک ، 0 ، 0

01333222608
درجه یک

حقیقت نو

گیلان ، رشت ، رشت - خ امام خمینی (ره) طبقه فوقانی گاراژ رودبارو - جنب پاساژسالار ، 0 ، 0

01333228342
درجه یک

درخشان

گیلان ، رشت ، رشت – خ امام خمینی ، 0 ، 0

01333222329
درجه دو

معزز

گیلان ، رشت ، رشت - خ شریعتی - نبش بازار ، 0 ، 0

01333222412
درجه دو

فارس

گیلان ، رشت ، رشت - خ امام خميني - کوچه سعدي ، 0 ، 0

332۲۵۲۵۷ 013
درجه دو

کناره

گیلان ، رشت ، رشت - خ شريعتي - کوچه فردوسي ، 0 ، 13

01333222412
درجه سه

امپراطور

گیلان ، رشت ، کیلومتر پنج جاده رشت به فومن سه راه خاور خ شهیدمیرزایی بخش مرکزی روستای پس ویشه ، 0 ، 0

34491013
خصوصی

حیدری بزرگ

گیلان ، رشت ، رشت - آستانه اشرفیه ، پیربست لولمان - چولاب ، 0 ، 0

01334573037-39
خصوصی

گلشن

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان طبرسی ، طبرسی 20 ، ، ، پلاک 10

-

روناک

آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، خيابان امام ، سه راه دانشگاه پيام نور ،

سه ستاره

بهار

آذربایجان غربی ، ارومیه ، سه راه کاشانی ، کوی کیوان ، بن بست اول ، 30

04433431144
دو ستاره

مرمر

آذربایجان غربی ، بوکان ، میدان انقلاب ، مرمر ،

04446236330
درجه دو

تک ستاره ارومیه ساعت سازی

آذربایجان غربی ، ارومیه ، ارومیه ، خیابان امام ، پشت مسجد سردار ، ،

یک ستاره

بهارستان

آذربایجان غربی ، ارومیه ، اروميه ، خيابان امام ، ،

درجه یک

عادل

خراسان رضوی ، مشهد ، امام رضا2 ، کوچه کربلا جنب هتل کیان ،

درجه یک

سعدی پیرانشهر

آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، پيرانشهر ، ميدان آزادي ، خيابان بهشتي روبرو بانک صادرات ، ،

درجه سه

وطن

خراسان رضوی ، مشهد ، امام رضا5 چهنو 3 ، کوچه دوم سمت راست ،

درجه سه

مهمانپذیر پارس

آذربايجان غربي ، مهاباد ، اروميه ، مهاباد ، خيابان طالقاني ، روبرو سينما تربيت ، ،

درجه سه

سحر

آذربایجان غربی ، بازرگان ، آذربايجان غربي ، ماکو ، بازرگان ، خيابان امام ، جنب درب گمرک ، ،

درجه یک

هتل تارا

آذربایجان غربی ، مهاباد ، اروميه ، مهاباد ، بلوار شوري ، ،

چهار ستاره

آدا

آذربایجان غربی ، ارومیه ، اروميه ، خيابان کاشاني ، روبروي بيمارستان مطهري ، ،

سه ستاره

هتل افشار

آذربايجان غربي ، مهاباد ، ارومیه مهاباد خیابان امام روبه روی مرکز صدا سیما ، ،

دو ستاره

کریم خان

آذربایجان غربی ، مهاباد ، ارومیه مهاباد خیابان زند ، ،

دو ستاره

مهمانپذیر بندری

آذربایجان غربی ، میاندوآب ، میاندوآب ، میدان 22 بهمن ، ،

45224170
درجه دو

الوند

آذربایجان غربی ، ماکو ، ارومیه ، ماکو ، میدان امام حسین ، خیابان امام ، ،

یک ستاره

باقری خیرآبادی

خراسان رضوی ، مشهد ، امارضا5 چهنوی 1 ، چهنوی 1 ، پ 59

32227987
درجه 2

غزال

آذربایجان غربی ، ارومیه ، ارومیه ، میدان حسین ، اول سرداران ، خان باباخان 3 ، روبروی ساختمان خیری ، پلاک 9 ، ،

دو ستاره

هتل برنجیان

آذربایجان غربی ، میاندوآب ، میاندو آب خیابان امام ، ،

دو ستاره

ولی عصر

آذربایجان غربی ، ماکو ، شهر بازرگان، خیابان امام جنب گمرک ، ،

درجه ممتاز

پوریا

گیلان ، رشت ، رشت جاده کیاشهر روبروی منطقه ازاد تجاری بندر انزلی ، 0 ، 0

01334437320
چهار ستاره

کیوان

گیلان ، رشت ، اول خیابان امام خمینی ، 0 ، 0

01333222967
یک ستاره

خلیج فارس

گیلان ، آستارا ، آستارا- خ شریعتی شرقی - خ ساحل - کوی خلیج فارس - کدپستی ۴۳۹۱۸69۴۴۴ ، 0 ، 0

013448۱۵۳۰۴
یک ستاره

دریا

گیلان ، آستارا ، آستارا , روبروی بازارچه ساحلی ، 0 ، 0

01344831907
دو ستاره

وصلی

گیلان ، آستارا ، آستارا - خ حکیم نظامی شرقی - به طرف ساحل - جنب مهمانسرای جهانگردی- کدپستی ۴۳۹۱۸۳۷۷۳۴ ، 0 ، 0

01344815806
یک ستاره

نگین استیل

گیلان ، آستارا ، آستارا- کیلومتر 3 جاده آستارا - تالش ، کوی استیل ، جنب دریاچه استیل ، کدپستی : 4391158361 ، 0 ، 0

01344803631-2
دو ستاره

دریای پیرانشهر

آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، خیابان قدس ، روبروی آزادگان ،

۴۴۲۲۳۴۸۷
دو ستاره

اطمینان نو پیرانشهر

آذربایجان غربی ، پیرانشهر ، خیابان امام ، سه راه آزادی ،

44226250
درجه یک

شهریار بازرگان

آذربایجان غربی ، بازرگان ، منطقه آزاد ماکو بازرگان، خیابان امام، جنب پاساژ آرارات ، ،

04434372618
سه ستاره

صادقی

آذربایجان غربی ، بازرگان ، خیابان امام روبروی کوی پلیس ، ،

04434372465
درجه دو

جعفرپور

آذربایجان غربی ، بازرگان ، خیابان امام ، جنب درب گمرک ،

04434372058
درجه دو

نسیم1

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان شیرازی ، کوچه حمام برق ، مقابل هتل پارس ، ، پلاک 35

-

دوستی

خراسان رضوی ، سرخس ، ورودی شهر سرخس ، حاشیه میدان الغدیر ،

34524577
یک ستاره

طوبي

آذربایجان غربی ، ارومیه ، اروميه ، خيابان مطهري ، ،

درجه ممتاز

صبوری

گیلان ، رشت ، رشت رودبارتان ، 0 ، 0

0133355264
سه ستاره

رز

آذربایجان غربی ، ارومیه ، خیابان امام ، جنب مسجدسردار ، روبروی پاساژ معماری ،

درجه سه

نرگس

گیلان ، رشت ، رشت فلکه گاز بلوار لاکان ، رجایی ، 0

01333229976
دو ستاره

کارون ارومیه

آذربایجان غربی ، ارومیه ، خیابان امام ، پاساژ معماری ، 37

04432222596
یک ستاره

زیبا کنار

گیلان ، رشت ، رشت لشت نشا زیبا کنار ، 0 ، 0

01334483370
خصوصی

مروارید صدرا

مازندران ، بهشهر ، نیروگاه شهید سلیمی ، جنب شرکت نفت خزر ، 0

0
سه ستاره

بهشهر

مازندران ، بهشهر ، بلوار شهید هاشمی نِژاد ، ابتدای خیابان معلم جنب اکبر جوجه ، 0

01134564177
دو ستاره

میلاد

مازندران ، نکا ، خیابان انقلاب ، جنب فارابی ، 0

0
سه ستاره

رضا

آذربایجان غربی ، ارومیه ، ارومیه ، اول خیابان بعثت ، ،

32226580
دو ستاره

اسلامبول

آذربایجان غربی ، ارومیه ، ارومیه ، خیابان شهید منتظری ، ،

درجه سه

تجن

مازندران ، ساری ، پل تجن ، ، 0

01133205791
درجه سه

نارنج

مازندران ، ساری ، کیلومتر 3 جاده فرح آباد ، ، 0

33133071-5
سه ستاره

اسرم

مازندران ، ساری ، اول پل تجن ، ، 0

0
سه ستاره

توکل

مازندران ، ساری ، میدان ساعت ، ابتدای مدرس ،

33242493
درجه دو

نوید

مازندران ، ساری ، جاده قائمشهر ، ، 0

33136661-7
سه ستاره

قایقران

گیلان ، بندرانزلی ، کیلومتر 10 جاده زیبا کنار امین آباد ، 0 ، 0

01334477248
خصوصی

کربلا(ریزه بندی)

ایلام ، ایلام ، ايلام ، خيابان فردوسي ، خيابان شهيد عبدالهي پور ، ،

دو ستاره

آتام

آذربایجان غربی ، سلماس ، سلماس ، بلوار امام رضا ، جنب دادگستري جديد ، ،

سه ستاره

دریا

مازندران ، نوشهر ، سیترا ، خ.معلم کوچه عرفان ، 0

01152322466
سه ستاره

نور سلماس

آذربایجان غربی ، سلماس ، خیابان امام ، ،

درجه سه

باروژ

مازندران ، تنکابن ، شیرود ، روبروی میدان بارچالکرود ، 0

0115537001
سه ستاره

فرد

گیلان ، بندرانزلی ، بندرانزلی.خ.پاسداران. ، نهم ، 0

۰۱۳۴۴۵۰۰۹۴۰
یک ستاره

نخل

گیلان ، بندرانزلی ، بندر انزلی خیابان پاسداران بین کیلومتر ۳ و ۴ ، 0 ، 0

01344508886-7
دو ستاره

مشهد

آذربایجان غربی ، میاندوآب ، میدان امام خمینی(ره) ، مرکز شهر ،

04445333186
درجه یک

آبکنار

گیلان ، بندرانزلی ، بندرانزلی آ بکنار کنار تالاب هتل آ بکنار ، 0 ، 0

01344563666
دو ستاره

ناز خزر

گیلان ، بندرانزلی ، غازيان ساحل قو خ اطباء هتل ناز خزر ، 0 ، 0

٠١٣٤٤٤٤٤٢٢٠
سه ستاره

آسمان شهر

مازندران ، ساری ، کیلومتر ۲ جاده نکا - بالاتر از پارک جنگلی شهید زارع ، ،

33432610
دو ستاره

آریا

آذربایجان غربی ، ارومیه ، ارومیه_خیابان طالقانی ، ،

سه ستاره

آرام

گیلان ، بندرانزلی ، آدرس بندرانزلی خیابان پاسداران بالاتر از مجتمع نگین سمت چپ ، 0 ، 0

01344523912
درجه دو

نگین

گیلان ، بندرانزلی ، بندر انزلی کیلو متر ۲ خیابان پاسداران ، 0 ، 0

۰۱۳۴۴۵۲۹۵۹۹
خصوصی

تهران

گیلان ، بندرانزلی ، بندرانزلی خیابان پاسداران کیلومتر ۲ مجتمع توریستی تهران ، 0 ، 23

01344553885
خصوصی

آراز

گیلان ، بندرانزلی ، خیابان پاسداران کیلو متر 3 کوچه نهم هتل اپارتمان اراز ، 9 ، 0

01344503912
یک ستاره

واحدی

آذربایجان غربی ، سردشت ، خیابان امام خمینی ، پاساژ واحدی ،

04444327629
درجه سه

گل نرگس

گیلان ، بندرانزلی ، انزلی پاسداران کیلومتر چهار ، 0 ، 0

01344508484
دو ستاره

سیما سرا

گیلان ، بندرانزلی ، بندرانزلی-کیلومتر اول پاسداران ، 0 ، 0

۰۱۳۴۴۵۲۲۳۱۷
خصوصی

امیران

گیلان ، بندرانزلی ، انزلی جنب هتل سفید کنار ، 0 ، 0

44507702
دو ستاره

پرشین

گیلان ، بندرانزلی ، بندر انزلی ، کیلومتر 10 جاده آستارا ، سنگاچین ، 0 ، 0

01344566484
دو ستاره

نیلوفرآبی

گیلان ، بندرانزلی ، بندرانزلی غازیان،خ اطباء،بین هتل دلفین و هتل آبشار ، 0 ، 0

01344433981
خصوصی

امير سرا

گیلان ، بندرانزلی ، انزلى خيابان پاسداران بهد از دانشگاه علمى كاربردى مجتمع توريستى اقامتى ساحلى امير سرا ، 0 ، 0

0134450101924
خصوصی

یزدان

گیلان ، هشتپر ، تالش اسالم تالش خیابان امام خمینی جنب بانک ملی، ، 0 ، 0

01344294810
دو ستاره

کادوس

گیلان ، رشت ، رشت- بلوار منظریه - کدپستی ۴۱۹۳۸۷۵۵۵۶ ، 0 ، 0

33365075-9
پنج ستاره

شبستان

گیلان ، رشت ، رشت میدان گلسار نبش خیابان بنت الهدی، کد پستی : 4163767351 ، 0 ، 0

33129757
چهار ستاره

پامچال

گیلان ، رشت ، رشت- خیابان امام خمینی - نرسیده به میدان مصلی - کدپستی 4193974964 ، 0 ، 0

33663822
سه ستاره

پردیس

گیلان ، رشت ، رشت - بلوار امام خمینی -نبش بلوار آزادی - کدپستی 4193754971 ، 0 ، 0

33331101-5
سه ستاره

قصر بوتانیک

گلستان ، گرگان ، کیلومتر 11 بزرگراه گرگان به کردکوی ، ضلع جنوبی بزرگراه ، روبروی روستای نودیجه

01732311111
پنج ستاره

آذین

گلستان ، گرگان ، کیلومتر 1 بزرگراه گرگان به کردکوی ، ضلع شمالی بزرگراه ، نرسیده به جاده روستای هاشم آباد

01732420222
چهار ستاره

جهانگردی گرگان

گلستان ، گرگان ، بلوار ناهارخوران ، میدان ناهارخوران ، ابتدای جاده روستای زیارت - دست چپ

01732540034
سه ستاره

فرهنگیان گرگان

گلستان ، گرگان ، بلوار ناهارخوران ، نبش عدالت 96 ، 0

01732545277
سه ستاره

زیارت

گلستان ، گرگان ، بلوار ناهارخوران ، روستای زیارت ، نبش دوراهی امامزاده

01732306006
دو ستاره

اسکان الوندتهران

تهران ، تهران ، میدان آرژانتین-خ الوند-خ اسفراین ، خ اهورا مزدا ، 0

02142760
چهار ستاره

اسکان فرصت

تهران ، تهران ، انقلاب- از سمت امام حسین -نرسیده به فردوسی-خ شهید موسوی ، نرسیده به تقاطع سمیه -دست راست ، 0

021-88347385
سه ستاره

بلوار

تهران ، تهران ، بلوار کشاورز -مقابل پارک لاله ، نبش کوچه جلالیه ، 278

88964716
سه ستاره

مروارید

تهران ، تهران ، میدان هفت تیر ، روبروی مسجد الجواد ، 0

88300750
سه ستاره

پارسا تهران

تهران ، تهران ، خ ولیعصر چ طالقانی ، روبروی سینما قیام ، 23

66469212
دو ستاره

ونوس

تهران ، تهران ، خ سهروردی شمالی چ کیهان خ میرزای زینالی ، اندیشه 5 ، 31

88444949
دو ستاره

آساره

تهران ، تهران ، خ آزادی روبروی دامپزشکی انتهای خ زارع ، - ، 1

66564555
چهار ستاره

فردیس تهران

تهران ، تهران ، تهران خ شهید موسوی ، بن بست سهیل ،

8883830188838304
سه ستاره

ستاره شمال

گیلان ، بندرانزلی ، بندرانزلی -خیابان پاسداران ، 0 ، 0

01342650292
خصوصی

اکسین

مازندران ، محمودآباد ، بیشه کلا ، ،

01144848341
یک ستاره

شهرقصه

مازندران ، محمودآباد ، خ معلم ، ،

01144742090
2 ستاره ممتاز

اسپیناس پالاس تهران

تهران ، تهران ، تهران-سعادت آباد-میدان بهرود ، خیابان 33 ، 21

02175675
پنج ستاره

پامچال تهران

تهران ، تهران ، تهران- خیابان مفتح جنوبی- بعد از تقاطع سمیه ، ثاقب ، 0

02188820825
سه ستاره

امید تهران

تهران ، تهران ، تهران-مبدان انقلاب- خیابان کارگر شمالی- ، خیابان نصرت شرقی ، 22

02166495169
دو ستاره

صفا

آذربایجان غربی ، ارومیه ، خیابان امام ، روبروی خیابان سرداران ،

درجه سه

جم

آذربایجان غربی ، ارومیه ، ارومیه ، خیابان امام ، روبروی مسجد سردار ، پاساژ معماری ، پلاک 4 ، 0 ، 0

0
یک ستاره

الماس

مازندران ، عباس آباد ، عباس آباد به نشتارود ، پمپ بنزین عباس آباد ، 0

54626836
سه ستاره

باران سبز

مازندران ، کلاردشت ، جاده عباس آباد ، ، 0

52645995
2 ستاره ممتاز

شیرپنجه

گیلان ، بندرانزلی ، کیلومتر ۲ خیابان پاسداران ، 0 ، 0

۰۱۳۴۴۵۲۲۹۱۵
درجه دو

پارادایس

گیلان ، بندرانزلی ، انزلی، کیلومتر ۲ خیابان پاسداران، پلاک ۲۶۹، کد پستی ۴۳۱۹۷۷۶۷۷۷ ، 0 ، 269

۰۱۳۴۴۵۲۲۹۱۵
خصوصی

باستان

گیلان ، لاهیجان ، لاهیجان میدان شهدا جنب بانک تجارت ، 0 ، 0

01342336883
درجه سه

سیروس

گیلان ، رود سر ، رودسر-انتهای خیابان شهدا ، 0 ، 0

01342142660
سه ستاره

مهمانسرای جهانگردی ماکو

آذربایجان غربی ، ماکو ، خیابان امام ، جنب شبکه بهداشت ،

34223185
دو ستاره

جهانگردی ارومیه

آذربایجان غربی ، ارومیه ، ارومیه خیابان کاشانی ، ،

32223080
چهار ستاره

خیام سرعین

اردبیل ، سرعین ، خیابان زنرال ، سبلان ، 803

04532222102
دو ستاره

نو

آذربایجان غربی ، ارومیه ، میدان ولایت فقیه ، ،

درجه دو

میلاد حسن رحمانی

آذربایجان غربی ، بوکان ، ارومیه-بوکان-میدان اسکندری -جنب بانک سپه ، ،

درجه دو

زمرد

آذربایجان غربی ، خوی ، خوي ، خيابان شهيد کوچهري ، بين ميدان امير بيک و امام زاده سيد بهلول ، ،

دو ستاره

چهارفصل

گیلان ، لاهیجان ، لاهیجان میدان شهدا ، 0 ، 0

01342333222
درجه سه

البرز

گیلان ، لاهیجان ، لاهیجان کیلومتر4 لنگرود ، 0 ، 0

01342426850
خصوصی

تعطیلات

گیلان ، لاهیجان ، لاهیجان کوه بیجار ، 0 ، 0

01342211446
سه ستاره

بهار نو(احمد رضائی)

آذربایجان غربی ، ارومیه ، اروميه ، خيابان شهيد مطهري ، ،

درجه یک

رویایی راستی

گیلان ، لنگرود ، لنگرود ، تازه آباد چاف ، 0 ، 0

01342598101
سه ستاره

ملت

اردبیل ، سرعین ، خ چالدران ، ،

04532224511
یک ستاره

آرتا

اردبیل ، سرعین ، خ چالدران ، ،

04532222909
یک ستاره

صفا

اردبیل ، سرعین ، میدان سهند ، ،

04532224201
یک ستاره

زیتون

اردبیل ، سرعین ، میدان سهند ، ،

04532224530
یک ستاره
<